Regler

Här publicerar vi regler för spelet. Vi mailar också ut reglerna till lagledarna och vi har en kort genomgång matchdagen.

Spelregler

Spelplan: 21 x 21 meter gräs- eller grusplan
Speltid: 2 x 10 minuter. Vid full- eller halvtid spelas alltid pågående boll färdigt innan domaren
blåser för sidbyte eller matchslut.
Spelare: Laget ska bestå av tolv spelare eller fler. Tio spelare på planen samtidigt varav två måste
vara tjejer. Avbytare får användas och bytas in när som helst under spelets gång, dock utan att
störa det pågående spelet. Spelare får endast delta i ett lag under turneringen. Eventuell skadad
spelare får ersättas under speldag så att laget blir fulltaligt.
Poäng innelag: 1 poäng för inkommen spelare. 5 poäng för varvning på eget slag.
Utelag: 1 poäng för bränd spelare. Bränd spelare spelare alltid till första boet. 1 poäng för lyra
(gäller endast giltiga slag). 5 poäng för utbränning, samt poäng för eventuellt brända spelare. Vid
utbränning ska alla spelare återgå till slagplatsen – ej sidbyte således.
Matchpoäng: I grundserien ger seger två poäng samt oavgjort resultat 1 poäng. Oavgjort resultat i
slutspel leder till förlängning 2 x 3 minuter.
Brännare: Brännaren skall stå på brännplattan när bollen slås. När bollen är i spel får brännaren
röra sig fritt på banan. Vid bränning ska brännaren ha kroppsdel på brännplattan samt ha full
kontroll på bollen och ropa ”Bränd” så att alla inblandade hör. Bollen bedöms vara i spel så länge
brännaren ej ropat ”Bränd”.
Antal slag: Spelare har tre försök/slag. Alla ska slå i den turordning de inkommer till slagplatsen.
Alla slag som passerar slaglinjen räknas som slag. Detta innefattar även fjuttar, snedträffar och
nuddare, i övrigt inte.
Giltiga slag: Slagmannen ska kasta upp bollen och försöka träffa den innan den når marken. Bollen
får inte träffas över axelhöjd. För att betecknas som giltigt slag och ge poäng, ska bollen ta mark
eller tas som lyra inom slagsektorn.
Skor: Inga skor med dubb eller spikar får användas.
Ogiltiga slag: Alla slag som landar utanför eller med fart passerar slagsektorns linjer, och icke kan
bedömas som lättfångade av utelaget, skall ses som ogiltiga slag och spelas om.
Fusk: Fairplay och ett glatt humör från alla lag under turneringen ses som en självklarhet. Medvetet
hindrande av löpare leder till varning. Lag som på ett regelvidrigt sätt skaffar sig fördel under spel
varnas av matchdomare och bestraffas med poängavdrag om inte varningen leder till bättring.
1:a varningen – ska uppfattas som ”skärpning”.
2:a varningen – 5 poängs avdrag direkt
3:e varningen – 10 poängs avdrag direkt
4:e varningen – 15 poängs avdrag direkt, samt möte med matchdomare, tävlingsledning och
lagledare om diskvalifikation för resten av turneringen. Vid diskning pågående match ges
motståndarlaget två vinnarpoäng samt tio pluspoäng i målskillnad.
Övrigt: Egna slagträn får inte användas. Säkerhetshämpan på handtaget måste ovillkorligen
användas av alla. Baseballhandske får inte användas.