Stipendier och SM-vinnare

Forshaga kommun uppmärksammar varje år goda insatser inom kultur och fritid genom att dela ut stipendier.

Har du förslag på kandidater till följande stipendier?

  • Stefan Holm-stipendiet
  • Kulturstipendiet
  • Ungdomsledarstipendiet

Varje stipendium ger 10 000 kr. Skicka in dina förslag på kandidater med en skriftlig motivering.
Mer information om varje stipendium finns på Forshaga kommuns webbplats: http://forshaga.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier.4.70c52033121865b13988000283.html

SM-vinnare 2017

De föreningar som har någon eller några SM-vinnare 2017 i sin förening uppmanas att anmäla detta.
Vi behöver era uppgifter senast 17 november
Skicka till:
Forshaga kommun, Förvaltningen för kultur, fritid och näringsliv
Box 93, 667 22 Forshaga
eller via e-post till: annelie.hedvall@forshaga.se

Stipendieutdelningen äger rum i samband med kommunfullmäktiges möte på Lärcenter tisdag den 12 december.