STOR-BINGO 29/7 kl 17.00

Söndag 29/7 kl 17.00 är det STOR-BINGO på Ängevi IP.
Minst 75 000 kr spelas ut.