Bingo Ängevi IP söndag 7/10 kl 14.00

Söndag 7/10 kl 14.00 spelar vi Bingo på Ängevi IP.
Turbollen är uppe i 7500:-
Välkomna!