INBROTT PÅ ÄNGEVI

Natten till förra lördagen (29 februari) skedde ett inbrott i kanslibyggnaden. Tjuvarna förstörde larmanläggningen, skar sig in i kassaskåpet (betraktades som brand- och inbrottssäkert) och tömde det på sitt innehåll. De förstörde tre innerdörrar och karmarna, ett fönster med karm, tog med sig kanslipersonalens alla datorer och telefoner, rev ner pärmar m.m. från hyllor och stökade till fruktansvärt i de 4 rum de varit inne i. I kassaskåpet fanns förutom pengar, presentkort som vi vunnit på Bingolotto, hårddiskar med back-up från ekonomi- och bokföringsprogram samt medlemsregistret, kortläsare för kortinlösen, handlingar som vi ansett skulle förvaras brandsäkert.
Allt detta är ett mycket hårt slag mot föreningen. Att återställa det som försvunnit med datorer och hårddiskar har externt och internt beräknats till mer än 200 timmar. Förra veckan fick kansliet ägna sig åt att städa upp och försöka få en bild av vad som försvunnit och fått jobba hjälpligt utan datorer och med privata telefoner när det dykt upp kansliärenden av akut karaktär. Telefonfrågan har lösts i begränsad omfattning och sedan igår (måndag) är datortrafiken med programvara igång om inte fullt ut och idag (tisdag) har återställningsarbetet påbörjats.
Vi vill vädja till alla medlemmar och andra intressenter att ha förståelse för att det är uppgifter som kansliet normalt sett kan svara på inte kan göra det i nuläget eftersom mycket är borta tills vi hunnit ikapp med allt återställningsarbete. Det som har högsta prioritet att återställa är bokföringen. 
Ekonomiskt så vet vi inte vad det kommer att kosta i slutändan eftersom det är mycket som är oklart gentemot försäkringbolaget, ATT det kommer att kosta är dock tveklöst. Självrisker, avskriven utrustning etc. gör att det är en hel del som inte ersätts.
Vi hade precis innan inbrottet handlat upp och skulle handla upp mer för att ersätta den högtalarutrustning som tjuvar tog hand om i somras från fotbollsläktaren, också det en kostsam historia att lägga till inbrottet.
 
Forshaga IF
Styrelsen