Fakturaunderlag

Fakturaunderlag Forshaga IF
  1. (måste fyllas i)
  2. (måste fyllas i)
  3. (måste fyllas i)
  4. (måste fyllas i)
  5. (måste fyllas i)
  6. (måste fyllas i)
  7. Om inget annat anges gäller 30 dagar som betalningsvillkor.
  8. FiF org.nr: 873200-0446 Plusgiro: 121781-9 Bankgiro: 106-6489
 

Fakturaunderlag som pdf för utskrift

Underlag som skrivits ut och fyllts i för hand skickas till:

Forshaga IF
Box 38
66721 FORSHAGA

eller lämnas in på kansliet eller i kansliets postfack utanför vaktmästeriet.
Fylls pdf:en i med Acrobat DC, maila ifyllt underlag till:
marie@forshagaif.se