HUVUDSTYRELSEN

Christer Larsson, ordförande föreningen
Marie Carlsson, sekreterare
John-Eric Axelsson, kassör
Jan Strandberg
Magnus Olsson
Leif Thunlöf, adjungerad
Monika Allöv Andersson, adjungerad med ansvar för IT-frågor